Inspelningar

I perioder gör jag inspelningar- Ibland så många att det blir till en skiva. De flesta inspelningar gör jag utomhus i naturen. Ljudbilden där elektrifierar mig. Jag blir tänd. Jag användar DAT-bandspelare och mick. Jag fick ett råd av en vän: 1 fiolbåges avstånd mellan instrument och mick.

På bilden spelar jag in vid Kvarnbofallet i utkanten av Uppsala. Hågaån förvandlas till en fors i kvarnboravinen intill Kvarnbo kvarn.

Forsen levererar ett utsökt och spännande speli ett starkt varierande tonläge. Ljudvolymen är bortom kontroll. Där har jag lärt mig att spela och improvisera. Jag spelar in med och utan instrument. Kanske man kan kalla mitt spel för naturakustisk musik.

 ”Spelar min å” är inspelad vid en gammal kvarn i Frankrike, Moulin de Guitry. Ån heter Silverån. Omgivningens magiska ljudbild passar bra ihop med kantelens ton. Naturljuden är inte satt till i efterhand. Vi samspelar live.

Skivan

Vill du köpa skivan?

För att köpa skivan kontaktar du mig på kirsten.holm@bredband.net.

Skivan kostar 150 kr.

Vill du att skivan ska postas kostar det 165 kr.

Smakprov

Här kan ni höra ett smakprov från skivan. De tre första låtarna.

Recensioner